انواع هواساز آپارتمانی

دستگاه هواساز مدل سقفی :
1- قابل نصب در سقف کاذب ،سقف تراس یا سقف حمام
2- عدم اشغال زیربنای مفید
3- دارای ترموستات دیجیتال جهت تنظیم دمای یکسان واحد

دستگاه هواساز مدل ایستاده :
1- قابل نصب در تراس یا اتاق هواساز
2- دارای ترموستات دیجیتال جهت تنظیم دمای یکسان واحد

دستگاه هواساز سرمایشی :
1- قابل نصب در سقف کاذب ،سقف تراس یا سقف حمام
2- عدم اشغال زیربنای مفید
3- دارای ترموستات دیجیتال جهت تنظیم دمای یکسان واحد

دستگاه هواساز مدل بامی :
1- قابل نصب در پشت بام
2- دارای ترموستات دیجیتال جهت تنظیم دمای یکسان واحد

جدول اطلاعات هواساز سقفی
جدول اطلاعات هواساز ایستاده
جدول اطلاعات هواساز سرمایشی
جدول اطلاعات هواساز پشت‌بامی