انواع هواساز صنعتی

ویژگیهای ایرواشرهای صنعتی بهبود تهویه:

1- کنترل اتوماتیک دستگاه هواساز در طول شبانه روز بدون نیاز به اپراتور
2- صرفه جویی در مصرف انرژی
3- افزایش محسوس راندمان دستگاه هواساز
4- بهبود کیفیت جریان هوای خروجی از سیستم
5- سهولت در نصب و نگهداری
6- قیمت پایین تر نسبت به سایر سیستم ها

ایرواشرهای صنعتی کلاس 4
ایرواشرهای صنعتی کلاس 6
ایرواشرهای صنعتی کلاس 8