داكت اسپليت

ویژگیهای داکت اسپلیت‌هاي بهبود تهويه :

1- استقلال کامل سیستم تهویه مطبوع در مقایسه با سیستم های مرکزی
2- کنترل اتوماتیک دستگاه هواساز
3- صرفه جویی در مصرف انرژی
4- کاهش قابل ملاحظه هزینه های عملکرد انرژی نسبت به سیستم های مرکزی
5- سهولت در نصب و نگهداری

جدول اطلاعات يونيت داخلي داكت اسپليت
جدول اطلاعات يونيت خارجي داكت اسپليت