هواساز هایژنیک (بهداشتی)

برای تـهـویه مکـان‌های حـساس نـظیر بیمارستان‌ها، اتاق‌ تمیز، برخی از ساختمان‌های اداری و… از این مدل استفاده می‌شود که دارای بخش‌های مختلفی به منظور فیلتراسیون هوا می‌باشند.

این دستگاه‌ها بسته به نوع پروژه، در ظرفیت‌های مختلف و با فیلترهای مخصوص گوناگون ارائه می‌شوند

هواساز هایژنیک