تصاوير پروژه عاليس
تصاوير پروژه عاليس
تصاوير پروژه عاليس
تصاوير پروژه عاليس

كارخانجات عاليس

شرکت بهبود تهویه از سال 92 تا به امروز، به صورت مستمر با کارخانجات عالیس (چشمه نوشان چناران) در زمینه تجهیز سالن‌هاي خط توليد ايشان، همکاری داشته و دارد.

در این پروژه، تعداد 5 دستگاه هواساز با ظرفیت بالا و مجهز به فیلترخانه تحویل داده شد.