ساختمان اداری عالیس
ساختمان اداری عالیس
ساختمان اداری عالیس
ساختمان اداری عالیس
ساختمان اداری عالیس

توضیحات:

  • شرکت بهبود تهویه از سال 92 تا به امروز، با کارخانجات عالیس (چشمه نوشان چناران) در زمینه طراحی و تولید تجهیزات تهویه‌مطبوع مورد نیاز ایشان، همکاری داشته و دارد. در این پروژه یک عدد دستگاه هواساز هایژنیک با ظرفیت 2500 CFM تحویل شرکت عالیس داده شد.